שינוי קווי בניין - בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 9601/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין - בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 9601/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קווי הבניין.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בניין על פי קו אדום מקווקו בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10476חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/2012תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6280. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2012תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3898. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200603/05/2012