שינוי קווי בניין - חג'אג'רה

תוכנית יז/ מק/ 3481/ 07

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין - חג'אג'רה
מספר: יז/ מק/ 3481/ 07
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין בתא שטח 101 לפי הקיים במצב אמת בשטח ויצירת זכות מעבר לתא שטח מדרך מס' 2 ברוחב 4 מ'.

עיקרי ההוראות:
2- שינוי קווי בניין בתא שטח 101 כדלקמן:
קו בניין קדמי דרומי 0.40 ס"מ במקום 5 מ' כמסומן בתשריט.
קו בניין צידי מערבי 0 במקום 3 מ'. כמסומן בתשריט.
קו בניין צידי מזרחי 0.32 מ' במקום 3 מ'. כמסומן בתשריט.
(תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א (א) 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17581חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3481יעוד למגורים, שטחים למבני צבור וחלוקת מגרשים לבניה, ערב חג'ג'רהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2012תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3897. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1688. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012