שינוי קווי בנין בייעוד מלונאות ונופש, הגושרים

תוכנית גע/ מק/ 181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין בייעוד מלונאות ונופש, הגושרים
מספר: גע/ מק/ 181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין באזור לנופש ומלונאות הקבוע בתכנית ג/ 14457 על פי סעיף 62א(א)4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13292חלק6, 8, 10, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14457הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרךשינוי
תוכניתגע/ מק/ 154הסדרת רצועת הנחל, קיבוץ הגושריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900315/02/2009