שינוי קווי בנין במגרש 100(A)-עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין במגרש 100(A)-עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קווי בנין במגרש 101 על פי המצב הקיים וחלוקה בהסכמה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית (על פי קו אדום מקווקו בתשריט).
2. חלוקת מגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17488חלק43
17501חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2012תאריך פרסום: 24/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6476. עמוד: 76. שנה עברית: התשעג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 767. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200810/07/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101225/10/2011