שינוי קווי בנין והגדלת מס' יח"ד למגרש, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 11176/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין והגדלת מס' יח"ד למגרש, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 11176/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין.
שינוי מספר יח"ד המותר למגרש , ללא שינוי בסה"כ יח"ד המותרות על פי תוכנית ג/ 11176 המאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801021/07/2008