שינוי קווי בנין וחלוקה בהסכמה, כפר מנדא

תוכנית גא/ מק/ 06/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין וחלוקה בהסכמה, כפר מנדא
מספר: גא/ מק/ 06/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה בהסכמה ושינוי בקווי בנין הקבועים בתוכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17570חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7676תכנית מתאר, כפר מנדאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/2009תאריך פרסום: 09/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5995. עמוד: 5647. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2008תאריך פרסום: 15/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. עמוד: 3071. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008