שינוי קווי בנין - מושב יד רמב"ם

תוכנית גז/ מק/ 3/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין - מושב יד רמב"ם
מספר: גז/ מק/ 3/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קווי בנין לבית מגורים מ- 4 מ' ל- 0 ול- 2.10 מ' עפ"י מצב קיים - עפ"י סעיף 62א(א)4 למגורים.
2. שינוי בקו בנין אחורי למגורים וחדר אוכל 70 מ' במקום 50 מ' המותרים עפ"י מצב קיים סעיף 62א(א)4 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריד רמב"םיד רמב"ם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4774חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 3/ 8יד רמב"ם והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200405727/01/2004