שינוי קווי בנין, טבריה

תוכנית טה/ מק/ 10484/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין, טבריה
מספר: טה/ מק/ 10484/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי הבנין במגרש בו חלה התכנית.
הרחבת דרך קיימת ברח' צפת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בנין צידי ל- 3 מטר.
2. שינוי קו בנין אחורי ל- 4 מטר.
3. כל הוראות הבנין הקיימות בתוכניתג / 10484 ממשיכות לחול.
4. הרחבת רח' צפת לחלק מחלה 60 עבור שיפור נגישות למגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15006חלק1960
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10484שינוי תקנוני למתאר טבריה ג / 287שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2834. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר19/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2011תאריך פרסום: 16/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6251. עמוד: 4855. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100919/07/2011