שינוי קווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בנין צפוני ל-0 מ' במקום 3 מ'. 2. שינוי קו בנין דרומי ל-1 מ' במקום 3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק24, 92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות10/01/2002תאריך פרסום: 10/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5046. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200929/09/2002