שינוי קווי בנין, קביעת גודל מגרש מינימלי וניוד אחוזי בניה, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 03/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין, קביעת גודל מגרש מינימלי וניוד אחוזי בניה, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 03/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לפי תשריט מוצ , קביעת גודל ממגרש מ- 400 ל- 190 מינימלי, הגדלת אחוזי בניה בקומת קרקע ל- % 50 ובסה"כ 144%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2006תאריך פרסום: 26/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5522. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400630/06/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400330/03/2004