שינוי קווי בנין,הגדלת מס' יח"ד,תוספת לשטח בניה עיקרי ולשטחי שירות.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 211

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין,הגדלת מס' יח"ד,תוספת לשטח בניה עיקרי ולשטחי שירות.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 211
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.
ב. שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית:

צדדי (צפוני ודרומי ) מ- 3.00 מ' ל- 2.70 מ' .
קדמי (מערבי ) מ- 6.00 מ' ל- 3.00 מ' .

ג. הפקעת שטח ממגורים א' ליצירת דרך בורחב 5.00 מ' .
ד. שינוי ייעוד מש.צ.פ וממגורים א' לדרך.
ה. הגדלת מס' יח"ד מ- 2 יח"ד ל- 4 יח"ד בתחום התכנית.
ו. תוספת לשטח בניה עיקרי מ- 40% ל- 70% , לשטחי שירות מ- 25 מ"ר ל- 30 מ"ר לכל יח"ד.
ז. עדכון גבולות עפ"י מצב קיים בשטח ועפ"י תכנית הצ/ 5/ 1/ 92 (טרם אושרה - בהליכים).
ח. שינוי של הוראות לפי תוכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7799חלק154-155184, 189, 192
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/12/2004
קבלת תכנית30/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501606/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500422/02/2005