שינוי קווי בנין,שינוי בהוראות בניה, ותוספת זיקת הנאה, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בנין,שינוי בהוראות בניה, ותוספת זיקת הנאה, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין.
- הגדלת מס' יח"דבמגרש מבלי להגדיל את הצפיפות.
- תוספת זיקת הנאה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קווי בנין לפי קיים בשטח.
- הגדלת מספר יחידות דיור במגרש מ- 3 ל- 5 לתא שטח 001 בלבד.
- התווית זיקה הנאה לחניה פרטית ולמעבר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 12248הגדלת שטחי שרות לחניות תת קרקעיות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות14/10/2010תאריך פרסום: 14/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6146. עמוד: 418. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001227/10/2010