שינוי קוי בניה באזור מגורים א' - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בניה באזור מגורים א' - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הבניה ברת תוקף ל"שיכון ציבורי",
לבצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1884חלק48-49
1896חלק69-72, 74-75, 77, 98
1897חלק34-36, 41-42
1898חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1562. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים04/04/1980
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1980
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1980. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1979תאריך פרסום: 27/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2591. עמוד: 665. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית19/07/1978