שינוי קוי בניין וגובה מבנה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בניין וגובה מבנה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתקנון תכנית שיכון ציבורי 4/12/1,
תכנית המתייחסת לקוי בניין וגובה מבנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39555חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1979
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1979תאריך פרסום: 05/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2549. עמוד: 1821. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/1979תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1979. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1979.
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1979
קבלת תכנית01/03/1979