שינוי קוי בניין למגורים קיימים - נחלה 140 - כפר יחזקאל

תוכנית ג/ גל/ מק/ 173

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בניין למגורים קיימים - נחלה 140 - כפר יחזקאל
מספר: ג/ גל/ מק/ 173
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צידי בנחלה מס' 140.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין צידי ל-0 למבנים קיימים בלבד עפ"י סעיף 62א(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23087חלק140
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2012תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3895. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200522/04/2012