שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניה

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 210

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניה
מספר: הצ/ 5/ 1/ 210
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת בית האריזה הקיים ב- 5000 מ"ר שטח כולל על מנת לאפשר את המשך פעילותו של בית האריזה לתקופת ביניים עד להעתקתו לשטח חלופי.
ב. שינוי קווי בנין הקבועים בתכנית, כמסומן בתשריט, קו בנין בגבול חלקות יהיה 3.0 מ' או 0 בהסכמת שכן, קו בנין קדמי לדרכים חקלאיות יהיה 3.0 מ'.
ג. שינוי של הוראות לפי תוכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7669חלק83
7681חלק1, 9, 352, 8
7745חלק11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 53הקמת מבנים חקלאייםשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3/ בקביעת הוראות והגבלות לבנינים אשר שימושם למחסנים חקלאיים באיזור שייעודו חקלאישינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3530. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/02/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/01/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה25/05/2010
החלטה בדיון באישור תכנית18/04/2010
החלטה בדיון בוולק"ח03/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות09/01/2005תאריך פרסום: 09/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5358. עמוד: 1063. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית15/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה