שינוי קוי בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קווי בנין לפי הקיים בשטח
- איחוד וחלוקה מחדש.
- הרחבת דרך מאושרת.
- תוספת קומה מעל המותר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק11, 13-15, 25, 27-28, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2006תאריך פרסום: 26/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5599. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600630/06/2006