שינוי קוי בנין בחזית מזרחית, צפונית, דרומית, הגדלת אחוזי בניה, מס' קומות...

תוכנית מש/ 7/ 1/ 191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין בחזית מזרחית, צפונית, דרומית, הגדלת אחוזי בניה, מס' קומות...
מספר: מש/ 7/ 1/ 191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קוי בנין בחזית מזרחית מ-3.0 מ' ל2.50 מ' ובחזית של
הדרך 5.0 מ'ל-4.0 מ' ובחזית צפונית מ-3.0 מ' ל-2.0 מ',
ובחזית דרומית מ-3.0 מ' ל-2.0 מ'.
2. הגדלת אחוזי בניה ל- % 45 במקום % 30 בקומה ובסה"כ
ל-% 180 במקום % 105 ב-3 קומות.
3. הגדלת מס' קומות ל-4 קומות במקום 3 קומות או 3 ע"ע,
ויצירת 4 יח' דיור במקום 3 יח'.
4. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3291. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2884. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2002
קבלת תכנית09/10/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית