שינוי קוי בנין בחזית צפונית, מזרחית, מערבית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וז

תוכנית מש/ 7/ 1/ 189

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין בחזית צפונית, מזרחית, מערבית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וז
מספר: מש/ 7/ 1/ 189
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קווי בנין בחזית צפונית כמו שמופיע בתשריט ל-2.97 מ'
במקום 5.0 מ' ובחזית מזרחית ל-2.42 מ' במקום 3.0 מ' ובחזית מערבית
ל-2.70 מ' במקום 3.0 מ'.
2. הגדלת אחוזי בניה ל-40% במקום 30% בקומה ובסה"כ ל- 120% במקום
90% בכל הקומות.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.
4. בניה חדשה עתידית תהיה לפי קווי הבניין של התכנית הכוללת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 81שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ג', לבניני ציבור וחלוקה למגרשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 28. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים30/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3641. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2002
קבלת תכנית09/10/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה