שינוי קוי בנין ואחוזי בניה - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בנין ואחוזי בניה - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין ואחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1980
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. עמוד: 349. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1979.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית01/03/1979