שינוי קוי בנין לבריכת שחיה לא מקורה - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1020

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בנין לבריכת שחיה לא מקורה - עומר
מספר: 14/ מק/ 1020
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים א' - מגרש מס' 346
(התכנית בסמכות וועדה מקומית על פי סעיף 62 (א) (5) בחוק) -
בסטיה מקוי בנין בהתאם לסעיף 5.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576חלק128
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ מק/ 1013בריכת שחייה - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2005
פרסום לאישור ברשומות01/09/2004תאריך פרסום: 01/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5326. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2004תאריך פרסום: 29/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5293. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200111625/02/2004