שינוי קוי בנין לפי מצב קיים והצעת שלושה מבנים במגרש, מרכז דיר חנא

תוכנית ג/ 14341

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין לפי מצב קיים והצעת שלושה מבנים במגרש, מרכז דיר חנא
מספר: ג/ 14341
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין לפי מצב קיים ולאפשר להציע 3 בניינים במגרש אחד המהווה שינוי לתכנית ג/ 6757 ותכנית לחלוקה בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנאדייר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19411חלק70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/12/2003
קבלת תכנית29/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400107/01/2004