שינוי קוי בנין - רמות

תוכנית מי/ 484/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין - רמות
מספר: מי/ 484/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
רמות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות11/10/1981תאריך פרסום: 11/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2755. עמוד: 39. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1981
קבלת תכנית25/01/1981