שינוי קוי ואחוזי בניה ל- 20 מגרשים בודדים - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי ואחוזי בניה ל- 20 מגרשים בודדים - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בנין ואחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק42
38569חלק2-10, 39-49
38575חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 796. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים11/12/1979
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/1979
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. עמוד: 2064. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1979תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1979. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1979. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1979.
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית20/04/1979