שינוי קויי בנין וניוד אחוזי בניה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קויי בנין וניוד אחוזי בניה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בנייה.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקו בניין קדמי.
ניוד אחוזי בנייה מקומה לקומה ללא שינוי בסה"כ אחוזי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק6, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/10/2011תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 175. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות25/02/2011תאריך פרסום: 25/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6217. עמוד: 3318. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100314/03/2011