שינוי קטע מחלקה - בית מאיר.

תוכנית מי/ 478

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קטע מחלקה - בית מאיר.
מספר: מי/ 478
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבית מאיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1981
קבלת תכנית22/02/1981