שינוי קרקע חקלאית למגורים א, קביעת הוראות בניה, הקצאת שטח לדרכים,חלוקה למגרשים

תוכנית מש/ 8/ 1/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קרקע חקלאית למגורים א, קביעת הוראות בניה, הקצאת שטח לדרכים,חלוקה למגרשים
מספר: מש/ 8/ 1/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיני ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
ב. קביעת הוראות בניה.
ג. הקצאת שטח לדרכים.
ד. חלוקת הקרקע למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/12/2004
קבלת תכנית21/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500225/01/2005