שינוי רוחב דרכים בחלקן ובשלמותן, איכסאל

תוכנית ג/ 11136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי רוחב דרכים בחלקן ובשלמותן, איכסאל
מספר: ג/ 11136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות רוחב בקטע מדרך מס' 83, והרחבת דרך מס' 2.
לחלק את השטח למגרשי בניה
לקבוע הוראות וזכויות בניה בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ישוב: אכסאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16906חלק41-43, 84-85
16926חלק9, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. עמוד: 2329. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5518. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1999
קבלת תכנית20/01/1999