שינוי שטח חקלאי למגורים,הקצאת שטח לצרכי ציבור,חלוקה למגרשים,רשוי מבנים ללא הית

תוכנית מש/ 8/ 1/ 12/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי שטח חקלאי למגורים,הקצאת שטח לצרכי ציבור,חלוקה למגרשים,רשוי מבנים ללא הית
מספר: מש/ 8/ 1/ 12/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
ב. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח.
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ביר אלסיכה - זמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656חלק2918, 27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח17/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1979. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף30/11/2004
קבלת תכנית26/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100930/11/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900722/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200800114/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים52407/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32717/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26903/12/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200701014/05/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים74229/03/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601612/09/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500422/02/2005