שינוי שטח לאזור מגורים 2 מיוחד הרחבת 2 יח"ד קיימות , רח' מנחם משיב 10 רוממה

תוכנית 7877/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי שטח לאזור מגורים 2 מיוחד הרחבת 2 יח"ד קיימות , רח' מנחם משיב 10 רוממה
מספר: 7877/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטח מאזור מגורים 2 לאזור מגורים 2 מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספות בניה בהתאם לנספח הבינוי ע"פ המפורט להלן:
- בקומה ד' - קביעת בינוי לתוספת חדרים לשם הרחבת שתי יחידות דיור קיימות .
- בקומה ה' - קביעת בינוי לתוספת בניה ולמרפסות פתוחות לשתי יחידות דיור קיימות.
ג. ביטול קווי הבנין המאושרים וקביעת קווי בנין מירביים חדשים לתוספת בניה על קרקעית הכל עפ"י המסומן בתשריט בטוש אדום.
ד. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
ה. קביעת השימושים המותרים בתחום התכנית למגורים בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמשיב מנחם

תיאור המיקום:
שכונת רוממה,
שטח בין קואורידינטות אורך 634/000 - 634/175
לבין קואורדינטות רוחב 219/525 - 219/700
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30298חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4413תוספת בניה - רח' משיב ורח' סורוצקין - שכ' אונסדורףשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1181. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3524. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/07/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/06/2004
קבלת תכנית29/10/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה