שינוי שטח לתחנת דלק

תוכנית 3/ 02/ 101/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי שטח לתחנת דלק
מספר: 3/ 02/ 101/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות יעוד השטח משטח לאחסנה ותעשיה הקשורה לנמל ושטח ציבורי פתוח ל - תחנת תדלוק עפ"י תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק ת/מ/א/18. 2. לקבוע דרכי גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2077חלק163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית30/01/1989