שינוי שטח מגורים בנחלות לשטח משקי עזר.

תוכנית שד/ 119/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי שטח מגורים בנחלות לשטח משקי עזר.
מספר: שד/ 119/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח מגורים בנחלות לשטח משקי עזר.
2. שינוי קו בניין צדי נקודתי מ- 4.00 ל- 2.87 למבנה מגורים מס' 2 .
3. שינוי קו בניין צדדי נקודתי מ- 4.00 ל- 1.80 מ' לסככת חניה, מבנה מס 4.
4. שינוי קו בניין צדדי נקודתי מ- 4.00 מ' ל- 1.80 מ' למבנה מס' 3 המשמש כמחסן.
5. קביעת הוראות להוצאת היתר בניה ולהריסת מבנים ללא היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןשדה ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7679חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 104שדשינוי
תוכניתשד/ 119/ 3לשנות חלוקת השטחים הקיימים ע"י אחוד חלקות וחלוקתם מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 839. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2220. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית20/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה