שינוי שטח מגרש מינימלי,שינוי קוי בנין,חלוקת מגרש 9 לשני מגרשים,הגדלת אחוזי בני

תוכנית מש/ 7/ 1/ 212

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי שטח מגרש מינימלי,שינוי קוי בנין,חלוקת מגרש 9 לשני מגרשים,הגדלת אחוזי בני
מספר: מש/ 7/ 1/ 212
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי שטח מגרש מינימלי מ- 400 מ"ר ל- 370 מ"ר לפי מצב הבעלות הקיים בשטח.
2. שינוי קוי בנין לפי המצב הקיים וכמסומן בתשריט.
3. הגדלת אחוזי בניה במגרש (א9) (ב9) ל % 42 בקומת קרקע, קומה א' וקומה ב'. סה"כ % 126 בכל הקומות במקום % 105.
4. הגדלת אחוזי בניה במגרש (7) ל- 40% בקומת קרקע, קומה א' וקומה ב'. סה"כ 120% בכל הקומות במקום 90% .
5. הגדלת אחוזי בניה במגרש (10) ל- 38% בקומת קרקע, קומה א' וקומה ב'. סה"כ 114% בכל הקומות במקום 90% .
6. שינוי יעוד משביל למגורים ג' ולדרך משולבת.
7. שינוי ייעוד מגורים ג' לדרך משולבת.
8. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1661. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4120. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2005
קבלת תכנית24/03/2005