שינוי שטח ממגורים א' למבנה ציבור (מסגד) ושינוי יעוד חלק מדרך להולכי רגל לדר

תוכנית מע/ מק/ 5942/ 001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי שטח ממגורים א' למבנה ציבור (מסגד) ושינוי יעוד חלק מדרך להולכי רגל לדר
מספר: מע/ מק/ 5942/ 001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי לתוכנית מתאר מ' ג / 5942 שבתוקף ולמתאר
ג / 8588 שבהליכי הפקדה.
ב. שינוי השטח ממגורים א' למבני ציבור (מסגד).
ג. שינוי יעוד חלק מדרך להולכי רגל לדרך גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק49-51
17389חלק3