שינוי שטחי מגרשים באזור חקלאי ב' מיוחד עלידי הגדלת שטח ציבורי, גבעת ישעיהו

תוכנית מק/ מי/ 544/ ב/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי שטחי מגרשים באזור חקלאי ב' מיוחד עלידי הגדלת שטח ציבורי, גבעת ישעיהו
מספר: מק/ מי/ 544/ ב/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהוגבעת ישעיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34326חלק2-37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2008
פרסום לאישור ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. עמוד: 2137. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות07/05/2006תאריך פרסום: 07/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5525. עמוד: 3118. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים200800611/03/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים200600511/04/2006