שינוי שלבי הביצוע - גילה

בקשה ועדה מקומית 0382.1/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שינוי שלבי הביצוע - גילה
מספר: 0382.1/ 03
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שלבי הביצוע הקבועים בתכנית 5863

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
28051חלק32
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200500223/01/2005