שינוי שלביות ברח' השומר ורח' גוש עציון

ישות כללית 489/ 89/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: שינוי שלביות ברח' השומר ורח' גוש עציון
מספר: 489/ 89/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בדבר תנאים למתן היתר בניה.
תיקון תכנית בי/ 264/ 2 על ידי שינוי הסעיף 4.1 "תנאים למתן היתר הבניה".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת יםהשומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6998חלק117-118, 215207
7152חלק384-385354
7160חלק17, 24-26, 31, 35-38, 40-42, 118, 137, 140, 147, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 188, 190, 192, 194, 196, 199, 201, 253-254, 292264, 293
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 364/ 2שכונת עמידר רח' השלושה.שינוי שלביות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות100224/11/2008