שינוי שלביות בתכנית תא/ 2738 יהודה הלוי - סירקין

ישות כללית 3633/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: שינוי שלביות בתכנית תא/ 2738 יהודה הלוי - סירקין
מספר: 3633/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תנאי להיתר בניה בתכנית 2738 "יהודה הלוי - סירקין".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויהודה הלוי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6906חלק125
6923חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2738"יהודה הלוי - סירקין"שינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה26/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5826/07/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5717/06/2007