שינוי שלביות- רח' יגאלון אלון 163 ת''א

ישות כללית 3675/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: שינוי שלביות- רח' יגאלון אלון 163 ת''א
מספר: 3675/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שלביות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלון יגאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7110חלק127
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1205תכנית מפורטתץ מס' 1205שינוי שלביות
תוכניתתא/ 2653"מתחם תע"ש על פרשת דרכים"שינוי שלביות
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםשינוי שלביות
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.שינוי שלביות
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורשינוי שלביות
תוכניתתא/ 618תכנית מס' 618שינוי שלביות
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהשינוי שלביות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7316/11/2009