שינוי תואי דרכים, עילוט

תוכנית ג/ 15122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תואי דרכים, עילוט
מספר: ג/ 15122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שנוי תווי דרכים בהתאם לבתים קיימים...סעיף 62(א)1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17501חלק68-74, 77, 874, 6-7, 16-21, 45, 47, 59, 63-64, 66-67, 81-82, 85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/02/2005
קבלת תכנית28/11/2004