שינוי תואי ורוחב דרך, רמת ישי

תוכנית גנ/ 17150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תואי ורוחב דרך, רמת ישי
מספר: גנ/ 17150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך

עיקרי ההוראות:
שינוי תוואי דרך לפי חלוקות מאושרות
שינוי יעוד מדרך למגורים א' ומגורים א'3 ושצ"פ
שינוי יעוד ממגורים א' ומדרך להולכי רגל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק27-34, 41-42, 45, 128-130
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2454. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3436. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית19/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86104/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007