שינוי תוואי דרך , קיבוץ מורן

תוכנית מש/ מק/ 9336/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך , קיבוץ מורן
מספר: מש/ מק/ 9336/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסתת תוואי קטע דרך מאושרת לצורך התאמה למצב קיים ותנאי השטח, ללא שינוי בסה"כ יעודי שטח לפי השימושים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמורן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18859חלק1, 36, 57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9336הרחבת ישוב מורן.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה28/02/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2005תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. עמוד: 38. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2005