שינוי תוואי דרך באזור תעשייה, שינוי למתאר, ריינה

תוכנית ג/ 10596

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך באזור תעשייה, שינוי למתאר, ריינה
מספר: ג/ 10596
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק19-20, 52, 61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית22/03/1998