שינוי תוואי דרך גישה בסכנין ללא איחוד וחלוקה.

תוכנית ג/ 11601

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך גישה בסכנין ללא איחוד וחלוקה.
מספר: ג/ 11601
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך קיימת ברוחב 4 מ' והצעת דרך משולבת ללא מוצא
ודו סטרית ברוחב 6 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק6821, 61-63, 95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3079. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2001
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3084. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2000
קבלת תכנית15/11/1999