שינוי תוואי דרך גישה והקטנת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 03/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך גישה והקטנת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי
מספר: ג/ לג/ 9354/ 03/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך גישה והקטנת קווי בנין וגדול מגרש מינימלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19284חלק46-47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.שינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400229/02/2004