שינוי תוואי דרך גישה מס' 13, שינוי למתאר, סכנין

תוכנית ג/ 10010

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך גישה מס' 13, שינוי למתאר, סכנין
מספר: ג/ 10010
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך גישה מס' 13

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק11, 73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה03/12/1997
קבלת תכנית21/07/1997