שינוי תוואי דרך וביטול דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה.

תוכנית ג/ 10361

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך וביטול דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה.
מספר: ג/ 10361
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך וביטול דרכים להולכי רגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17523חלק119
17529חלק2-4, 29, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית04/03/1998
קבלת תכנית29/11/1997