שינוי תוואי דרך וגבול צפוני של חלקה 37.קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות

תוכנית בר/ 14/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך וגבול צפוני של חלקה 37.קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות
מספר: בר/ 14/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תוואי דרך תכנית מס' 5 וגבול צפוני של חלקה 37. ב. קביעת יעדים ואזורים. ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2621חלק
2622חלק
3508חלק
3518חלק
3559חלק
3667חלק
3669חלק
3672חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. שנה עברית: התשמא .