שינוי תוואי דרך וחלוקה למגרשים

תוכנית ג/ 13440

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך וחלוקה למגרשים
מספר: ג/ 13440
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10367חלק1
10469חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
תוכניתג/ 9549שיפור דרך הגישה לישובים ערב אל חילף ונופית, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2006
קבלת תכנית02/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600626/04/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004