שינוי תוואי דרך וקווי בנין, אזור תעשיה קורן, מעלות

תוכנית מג/ מק/ 2006/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך וקווי בנין, אזור תעשיה קורן, מעלות
מספר: מג/ מק/ 2006/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי תוואי דרך וקווי בנין , באזור תעשיה מעלות

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי תוואי הדרך בגוש 18348 ח"ח 1,2, 5,6,
שינוי קוו הבנין הצידי לכיון מגרש 13 מ- 8 מטר ל- 5 מטר.
שינוי קו בנין אחורי מ- 8 מטר ל- 5 מטר.
שינוי קו בניןצידי לכיון מגרש 16 מ- 8 מטר ל- 5 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18348חלק1-2, 5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12402אזור תעשייה קורן מערב, שינוי לג/ בת/ 164שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801524/11/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006